Περί εικονογράφισης..

2014-10-28 15:49

«Όταν πρόκειται να αρχίσεις μίαν εικόνα, κατά πρώτον κάμε την προσευχή σου εις τον Κύριον, να σε φωτίση εις το έργον σου, ποιών το σημείον του σταυρού».

Φώτης Κόντογλου. (1895-1965)